www.eprace.edu.pl » dzialania-marketingowe » Wstęp

Wstęp

Problem, przed którym stoi każde przedsiębiorstwo działające na rynku sprowadza się do odpowiedzi na pytanie: jakie działania należy przedsięwziąć aby odnieść sukces, jakimi środkami i w jaki sposób należy do tego sukcesu dążyć ? W niniejszej pracy starano się odpowiedzieć na te pytania przedstawiając charakterystykę metod badań marketingowych służących do poznania otoczenia w którym prosperuje dane przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo funkcjonuje w określonym otoczeniu składającym się z wielu elementów niezbędnych do określenia miejsca i położenia przedsiębiorstwa na rynku. Po obserwacji kluczowych sił oddziaływujących na rynku specjalista od marketingu powinien określić wynikające z nich możliwości i zagrożenia. Warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku przez przedsiębiorstwo jest posiadanie przez nie odpowiednich informacji dotyczących otoczenia, ujmowanego w skali mikro (dostawcy, odbiorcy, konkurenci) i makro (region, kraj, świat), ponieważ ma ono lub może mieć wpływ na funkcjonowanie i pozycję rynkową przedsiębiorstwa, a także samego przedsiębiorstwa – jego zasobów i możliwości. Takich właśnie informacji dostarczają badania marketingowe.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istoty jak również i roli badań marketingowych w kształtowaniu instrumentów marketingu mix.

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiona została istota badań marketingowych, ich rola w podejmowaniu decyzji, jak również etapy z jakich składa się kompleksowe badanie marketingowe. W pierwszym rozdziale przedstawione zostały również informacje dotyczące Systemu Informacji Marketingowej.

W drugim rozdziale przedstawiłem charakterystykę instrumentów marketingu mix w ramach których realizowane są działania marketingowe, jak i również informacje dotyczące koordynacji elementów marketingu mix.

Rozdział trzeci przedstawia metodologię badań marketingowych z podziałem na metody jakościowe i ilościowe, analizę efektywności działań marketingową opartą o kontrolę marketingową, a także informacje dotyczące kosztów badań marketingowych pomagających podjąć decyzje czy badania marketingowe zlecić wyspecjalizowanym firmom, czy też realizować je we własnym przedsiębiorstwie.

Praca powstała w oparciu o literaturę książkową i prasową z dziedziny marketingu oraz materiały zaczerpnięte z witryn internetowych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.