www.eprace.edu.pl » dzialania-marketingowe » Aneks

Aneks

Załącznik 1 Pozyskiwanie informacji ze źródeł handlowych.

źródło Podstawowe rodzaje informacji

Informacje zbierane przez pracowników handlowych firmy

 • system cenowy i stosowane rabaty konkurencji

 • własne działania promocyjne i ich wpływ na obszar sprzedaży

 • merchandising

 • produkty i działania marketingowe konkurencji

Informacje zbierane przez niezależnych współpracowników firmy

 • wpływ realizowanych wspólnie działań promocyjnych na zachowania konsumentów

 • porównania produktów własnych i produktów konkurencyjnych

 • możliwe usprawnienia sieci dystrybucji

 • system cenowy i stosowane rabaty konkurencji

Informacje przekazywane przez supermarkety i sieci handlowe
 • działania promocyjne

 • zestawienia sprzedaży

 • własne działania promocyjne supermarketu czy całej sieci

Informacje wynikające z udziałów w targach

 • porównanie własnej oferty z oferta konkurencji

 • nowe trendy i rozwiązania techniczne

 • możliwi nowi konkurenci

 • działania marketingowe konkurentów

Informacje wynikające z pracy Key Accounterów, negocjacji handlowych spotkań, itp.
 • systemy rabatów i upustów

 • techniki marketingowe konkurencji

 • sposoby zawierania umów i rozliczeń

 • wsparcie marketingowe własnych produktów

Informacje pochodzące z wywiadu marketingowego
 • aspekty nieformalne zawieranych umów handlowych

 • informacje przetargowe

 • sposób pozyskiwania informacji przez konkurentów

Źródło: Strona internetowa www.marketing.prv.pl.

Załącznik 2 Charakterystyka instrumentów aktywizacji sprzedaży.


Cecha Sprzedaż

osobista

Promocja Reklama Public

relations

Sponsoring
Cel

Oddziaływania

konsumenci

indywidualni

grupy (nie zawsze duże) duże grupy duże grupy duże grupy
Informacja zindywidualizowana jednolita jednolita jednolita jednolita
Koszt ( na

jednego odbiorcę)

wysoki średni niski średni niski
Sponsor zidentyfikowany zidentyfikowany zidentyfikowany nie zidentyfikowany zidentyfikowany
Elastyczność znaczna średnia średnia niewielka niewielka
Sprzężenie

Zwrotne

dokładne

I szybkie

mniej dokładne, lecz szybsze niż przy sprzedaży osobistej mało dokładne i niezbyt szybkie mało dokładne i niezbyt szybkie mało dokładne i niezbyt szybkie
Zakres

Kontroli

wysoki wysoki wysoki niski niski

Źródło: Opracowanie własne.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.