www.eprace.edu.pl » dzialania-marketingowe » Istota badań marketingowych

Istota badań marketingowychPodrozdzialy w tym rozdziale:


Pojecie badań marketingowych


Rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji


Etapy kompleksowego badania marketingowego


System Informacji Marketingowej


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.