www.eprace.edu.pl » dzialania-marketingowe » Bibliografia

Bibliografia

Kotler P., Marketing – Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1999

Kaczmarczyk S., Badania marketingowe. Metody i techniki, Warszawa 2003

Kędzior Z., Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2001

Nikodemska A.M., Jakościowe badania marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 1999

Mazurek – Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2001

Kall J., Reklama, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2002

Black S., Public Relation, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna 2001

Dobiegała – Korona B., Marketing. Przesłanki i narzędzia decyzji marketingowych., Wydawnictwo PWN 1996

Duliniec E., Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2003

Strony internetowe:

www.e-marketing.pl

www.marketing.prv.pl

www.marketing-online.pl

www.swiatmarketingu.plkomentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.