www.eprace.edu.pl » dzialania-marketingowe » Instrumenty marketingu mix

Instrumenty marketingu mixPodrozdzialy w tym rozdziale:


Pojęcie marketingu mix


Koncepcja i koordynacja elementów marketingu mix


Promocja


Cena


Produkt


Dystrybucja


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.