www.eprace.edu.pl » dzialania-marketingowe » Podsumowanie

Podsumowanie

Reasumując stwierdzić należy, że badania marketingowe pełnią zasadniczą rolę w procesie podejmowania decyzji co starałem się przedstawić w rozdziale pierwszym.

Mimo iż badania marketingowe nie eliminują całkowicie ryzyka, ponieważ nikt nie może go wyeliminować, właściwe wykorzystanie znacznie ogranicza ryzyko przyczynia się do tego, że podejmowane decyzje będą w mniejszym stopniu obarczone omyłkami i sądami intuicyjnymi, które mogą być zawodne.

Na menedżerze firmy ciąży obowiązek decydowania w różnych kwestiach tak więc badania marketingowe mają mu pomóc podjąć trafną decyzję co do różnych aspektów marketingu mix np. co do wyglądu produktu, wyboru kanału dystrybucji, polityki cenowej, itd. Dlatego ważny jest tu bardzo dobór odpowiednich metod i technik badań marketingowych.

Badania marketingowe pełnią zasadniczą rolę na etapie kontroli marketingowej kiedy to porównujemy uzyskane rezultaty działań marketingowych z celami postawionymi w wizji firmy. Jakościowe badania marketingowe służą do poszukiwania opinii, sądów, motywów zachowań i przejawianych postaw konsumenckich oraz umożliwiają zbieranie i zrozumienie wyobrażeń i motywów. Badania te pozwalają nie tylko na dotarcie do nie ujawnianych w sposób bezpośredni motywów zachowań, ale umożliwiają ich dogłębne zrozumienie i właściwie zinterpretowanie - innymi słowy, pozwalają rozpoznać zjawiska znajdujące się pod powierzchnią czytelnych zjawisk rynkowych i wykorzystać je w praktyce marketingowej.

Natomiast metody ilościowe, informują o dokładnych miarach określonych parametrów.

Nie można jednoznacznie stwierdzić czy lepsze są metody ilościowe czy też może jakościowe. Dobór którejś z metod zależy w dużej mierze od potrzeb i możliwości finansowych. Kosztowna metoda nie zawsze musi być w danych warunkach skuteczna.

Czasem dobrym pomysłem jest zlecenie zrealizowania badań marketingowych wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie, co niestety najczęściej wiąże się z dużymi kosztami.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.