www.eprace.edu.pl » dzialania-marketingowe » spis treści

Metody badania skuteczności działań marketingowych1. Wstęp2. Istota badań marketingowych

 2.1. Pojecie badań marketingowych

 2.2. Rola badań marketingowych w podejmowaniu decyzji

 2.3. Etapy kompleksowego badania marketingowego

 2.4. System Informacji Marketingowej3. Instrumenty marketingu mix

 3.1. Pojęcie marketingu mix

 3.2. Koncepcja i koordynacja elementów marketingu mix

 3.3. Promocja

 3.4. Cena

 3.5. Produkt

 3.6. Dystrybucja4. Metody badania skuteczności działań marketingowych

 4.1. Badanie instrumentów marketingu mix

 4.2. Analiza efektywności działań marketingowych

 4.3. Metody jakościowe

 4.4. Metody ilościowe

 4.5. Koszty badań marketingowych5. Podsumowanie6. Bibliografia7. Aneks

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.