www.eprace.edu.pl » dzialania-marketingowe » Metody badania skuteczności działań marketingowych » Badanie instrumentów marketingu mix

Badanie instrumentów marketingu mix

Badania marketingowe maja szerokie zastosowanie w badaniu elementów marketingu mix. Obejmują one grupę produktu, ceny, promocji oraz dystrybucji.

Badania marketingowe w grupie produktu służą podejmowaniu decyzji w zakresie kształtowania i strategii produktów.

W szczególności odpowiadają m.in. na następujące pytania:

- czego oczekuje nabywca od produktu?

- jakie zmiany w produkcie są pożądane?

- jaki nowy produkt jest oczekiwany?

- czy rynek zaakceptuje nowy produkt?

- jak produkt jest postrzegany przez nabywców?

- jaką powinien posiadać nazwę, jaki kształt, smak, wygląd, kolor itp.

- czy opakowanie wyróżnia się na tle opakowań konkurencji?

- jak dane opakowanie postrzegane jest na rynku, jakie idee i skojarzenia są wywoływane przez opakowanie?

- jakiego asortymentu oczekują klienci?

W grupie produktu możemy wykonywać testy produktów, testy skojarzeniowe oraz badania fokusowe.

Badania marketingowe wspomagające decyzje w zakresie kształtowania ceny i polityki cenowej przedsiębiorstwa, dotyczyć mogą m.in. takich zagadnień jak:

- jaki poziom ceny akceptuje rynek?

- jaka jest konkurencyjność cenowa oferowanych produktów?

-  ile, z punktu widzenia rynku, powinien kosztować nowy produkt?24

Badania marketingowe w grupie dystrybucji pozwalają na dokonywanie oceny i/lub optymalizację prowadzonej polityki w zakresie dostarczania produktów ostatecznemu użytkownikowi.

Badania te w szczególności mogą dać odpowiedź na następujące pytania:

- jaka jest dostępność produktów w sieci sprzedaży?

- jakie miejsca zakupu preferują klienci?

- czy poziom obsługi handlowej jest zadowalający?

- gdzie są najbardziej atrakcyjne rynki z punktu widzenia rozwoju sieci sprzedaży?

- na ile skutecznie działają pośrednicy handlowi (ocena efektywności ich pracy)?

- czy i jakie występują konflikty w kanale dystrybucji?

- jakim jeszcze kanałem dystrybucji można by sprzedawać produkty?

- jak oceniane są przez pośredników handlowych warunki dostaw oferowane przez przedsiębiorstwo?

 Wśród metod badawczych najczęściej wykorzystywanymi w tej grupie badań są: wywiady bezpośrednie wśród dystrybutorów, wywiady grupowe - focus, ankiety a także obserwacje.

Wyniki badań marketingowych w grupie promocji służą przede wszystkim projektowaniu skutecznych programów promocyjnych i kampanii reklamowych oraz sprawdzaniu efektywności oddziaływania instrumentów promocji na rynek.

Do najczęściej wykorzystywanych metod należą pre-testy reklamy (przed rozpowszechnieniem przekazu reklamowego, w celu wypróbowania i oceny reakcji nabywców na ten przekaz), wywiady grupowe, badania ankietowe, obserwacje i badania motywacyjne, które zajmują się wyjaśnianiem zachowań nabywców.
Ich podstawowym celem jest udzielenie odpowiedzi na pytania:, dlaczego ludzie postępują w określony sposób, jakie motywy skłaniają ich do pewnych działań.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.